NORMATIVA

NORMATIVA DEL COMPLEX ESPORTIU DEL MASNOU

 • No és permès l’ús de la instal·lació per persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni per persones que, per malaltia, puguin perjudicar la resta.
 • La zona d’atenció i espera de la recepció està delimitada i degudament senyalitzada amb la capacitat limitada a l’aforament permès
 • La capacitat i ús de les grades, espais comuns, vestidors de grup i pista vindran indicats en tot moment pel personal de recepció, d’acord amb les normatives vigents.
 • Recomanem fer les inscripcions i tràmits administratius en línia. En cas que no es puguin fer així, truqueu al Complex Esportiu per concertar cita i resoldre-ho amb la recepció de l’equipament.

NORMES COVID-19

 • S’han de complir les mesures d’higiene i protecció establertes per les autoritats sanitàries contra la COVID-19.
 • En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 en els últims deu dies o si s’ha estat en contacte amb persones infectades, NO es pot accedir a la instal·lació.
 • Si hi ha creus vermelles significa que no es pot seure o passar.
 • Hi ha hidrogel desinfectant ubicat a l’entrada de l’equipament i del gimnàs.
 • Hi ha un esprai desinfectant per netejar la maquinària del gimnàs.
 • No es poden fer grups de conversa dins les instal·lacions.
 • S’ha de respectar la distància física de protecció establerta per les autoritats competents.

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • Cal complir les indicacions que hi ha exposades, les senyalitzacions del centre i seguir les indicacions del personal de la instal·lació.
 • Per accedir a la instal·lació s’ha de portar mascareta.
 • És imprescindible sol·licitar cita prèvia, mitjançant la pàgina web http://esports.elmasnou.cat o trucant al 93 557 18 60.
 • A l’accés haureu d’acreditar-vos amb la targeta del complex (targeta de proximitat).

RESERVES

 • Quan accediu al web per fer les reserves de les activitat, hi dues xifres: les places disponibles i la capacitat màxima permesa.
 • Es podran fer reserves amb una antelació màxima de set dies abans de l’inici de l’activitat.
 • En cas que no hi pugueu assistir, cal anul·lar les reserves, com a mínim amb una antelació de quatre hores, per deixar la plaça vacant.
 • Per evitar que quedin places lliures i no perjudicar altres usuaris, es penalitzarà la persona que no hi assisteixi i no cancel·li la plaça amb l’anul·lació de les seves reserves dels propers set dies.

PISCINA

 • En el recorregut entre vestidor i piscina no és necessària la mascareta.
 • Cal dutxar-se als passadissos de dutxes abans d’entrar a la piscina.
 • En cas d’utilitzar material complementari per a la natació (suro, flotador de cames, xurro...), s’ha de desar després del seu ús.
 • Cal portar el material personal per al bany: ulleres, casquet, xancletes, tovallola i banyador, ja que la instal·lació no en facilita el préstec.
 • L’organització dels carrers de piscina està regulada pel personal de socorrisme i és obligatori respectar les seves instruccions.

GIMNÀS I ACTIVITATS DIRIGIDES

 • S’han de respectar les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
 • És obligatori accedir-hi amb calçat, roba esportiva i una tovallola per col·locar-la als aparells i es recomana portar una altra tovallola per eixugar-se la suor.
 • És recomanable portar una ampolla d’aigua per hidratar-se.
 • S’ha de recollir el material i s’han de descarregar les barres de pesos just després d’utilitzar-les.
 • S’han d’eixugar els aparells per deixar-los en condicions per al següent ús.
 • Per raons de seguretat, la maquinària marcada com a “fora de servei” no es pot utilitzar.
 • La mascareta és obligatòria per al desenvolupament de l’activitat física al gimnàs i a les activitats dirigides fins que les autoritats ho indiquin.

VESTIDORS

 • La capacitat vindrà indicada pel pla sectorial o normativa vigent.
 • No s’hi poden consumir begudes que no siguin aigua.
 • No s’hi pot menjar.
 • Els assecadors estaran fora de servei si així ho indiquen els plans sectorials.
 • En el cas que utilitzeu el canviador de nadons, cal netejar-lo abans i després.
 • Cal tenir cura en la utilització dels lavabos i fer-ne un bon ús.
 • Les pertinences s’han de guardar als armariets, en cap cas fora.

GRADES

 • No està permès menjar ni beure a la zona de grades.
 • Les entitats han de controlar que les entrades i sortides es facin esglaonades i controlades.

INSTAL·LACIÓ

 • La Direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats o ús d’espais en funció de les necessitats de la instal·lació, i avisarà amb antelació sempre que sigui possible.
 • Els espais esportius tanquen 20 minuts abans del tancament de la instal·lació.
 • Durant el mes d’agost, la instal·lació romandrà tancada, per realitzar les tasques de manteniment necessàries per a la reobertura l’1 de setembre.
 • Per motius de seguretat, la Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació o als diferents espais i activitats.
 • En cas d’incompliment d’aquesta normativa, la Direcció de la instal·lació pot suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada.

ORDENANÇA I DOCUMENTS D'ALTA/BAIXA I ALTERACIÓ D'ABONAMENT 2022

Preu Públic 2 (161.743 bytes)
Sol·licitud d'alta (325.263 bytes)